PROPOSTES/Propuestas
Per a la Presentació de Propostes seguir les indicacions a Inscripcions. 
Para la presentación de propuestas seguir las indicaciones de Inscripciones.

 

Els 2 TEMES als quals es poden presentar comunicacions són: DISSENY GRÀFIC I CREATIVITAT PUBLICITÀRIA

1. DISSENY GRÀFIC, àmbits del disseny, pedagogia i exercici, la seva influència en els públics, i qualsevol dels aspectes que pugui incidir en la seva activitat.

2. CREATIVITAT PUBLICITÀRIA, qualsevol dels temes d'interès de la revista científica "questions publicitàries” i, molt especialment en creativitat publicitària.

DE MANERA PRÈVIA A LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ, S'HA DE ENVIAR UN RESUM DE LA PROPOSTA per a la seva acceptació (veure indicacions per a la presentació de propostes).

AQUELLES COMUNICACIONS que vulguin optar a ser publicades a la revista grafica o a la revista questions publicitàries han d'enviar EL TEXT COMPLET DEL SEU ARTICLE abans de l'1 de JUNY per poder seguir el procés de revisió doble cec de la revista triada. Més tard de l'1 de juny no s'assegura que les ponències al symposium puguin ser publicades també a la revista corresponent.

 

Los 2 TEMAS a los que se pueden presentar comunicaciones son: DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA  

1. DISEÑO GRÁFICO, ámbitos del diseño, pedagogía y ejercicio, su influencia en los públicos, y cualquiera de los aspectos que pueda incidir en su actividad.  

2. CREATIVIDAD PUBLICITARIA, cualquiera de los temas de interés de la revista científica “questions publicitàries” y, muy especialmente en creatividad publicitaria. 

PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, SE ENVIAR UN RESUMEN DE LA PROPUESTA para su aceptación (ver indicaciones para la presentación de propuestas).  

LAS COMUNICACIONES que quieran optar a ser publicadas en la revista gráfica o en la revista questiones publicitarias deben enviar EL TEXTO COMPLETO DE SU ARTÍCULO antes del 1 de JUNIO para poder seguir el proceso de revisión doble ciego de la revista elegida. Más tarde del 1 de junio no se asegura que las ponencias en el symposium puedan ser publicadas también en la revista correspondiente

fechas clave symposium grafica

Dates clau/Fechas clave

Concurs Imatge gràfica/Concurso Imagen Gráfica

AMB UN ÚNIC PREMI GUANYADOR DE 1.000€ 
TERMINI DE PRESENTACIÓ:  1 DE SETEMBRE 
enviant la proposta al correu symposiumgrafica@uab.cat