.

.

 

 

IX Symposium grafica qp

La NOVENA TROBADA INTERNACIONAL DE RECERCA EN DISSENY GRÀFIC I PUBLICIAT es celebrarà els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2023 a LISBOA (Portugal). En aquesta edició l'amfitrió del symposium és TGRAF Centre d'Estudis en Tecnologies Gràfiques de l'ISEC Lisboa · Institut Superior d'Educació i Ciències. 
El NOVENO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICIDAD se celebrará los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2023 en LISBOA (Portugal). En esta edición el anfitrión del symposium es TGRAF Centro de Estudios en Tecnologías Gráficas del ISEC Lisboa · Instituto Superior de Educación y Ciencias.

O NONO ENCONTRO INTERNACIONAL INVESTIGAÇAO, DE DESIGN GRÁFICO E PUBLICIDADE será realizado nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2023 em LISBOA (Portugal). Nesta edição, o anfitrião do simpósio é o Centro de Investigação TGRAF do Instituto Superior de Educação e Ciências ISEC Lisboa.

https://www.tgraf-iseclisboa.online/

Les revistes científiques grafica i Questiones Publicitarias; i l'Observatori Europeu de la Comunicació donen suport al "Symposium grafica qp". 

Las revistas científicas grafica y Questiones Publicitarias; y el Observatorio Europeo de la Comunicación respaldan el "Symposium grafica qp".

As revistas científicas grafica y Questiones Publicitarias; e o Observatorio Europeo de la Comunicación apoiam o "Symposium grafica qp".

El Centro TGRAF, ISEC Lisboa és la seu del IX Symposium grafica qp que es celebra a Lisboa els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2023.
El Centro TGRAF, ISEC Lisboa es la sede del IX Symposium grafica qp que se celebra en Lisboa los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2023. 
O TGRAF Center, ISEC Lisboa é a sede do IX Symposium grafica qp que se realiza em Lisboa nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2023.

És la seu permanent del Symposium grafica qp i organitza el Symposium en col·laboració amb el Grup Recerca en Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Ramon Llull; el Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques GRP de la Universitat Autònoma de Barcelona; el Grup de Recerca en Projectes de Disseny Gràfic de la Universitat de Barcelona i també compta amb el suport del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya i del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. 

Es la sede del Symposium grafica qp. y organiza el Symposium en colaboración con el Grupo Recerca en Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Ramon Llull; el Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques GRP de la Universitat Autònoma de Barcelona; el Grup de Recerca en Projectes de Disseny Gràfic de la Universitat de Barcelona y cuenta el soporte del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya y del Col·legi de Publicitaris y Relacions Públiques de Catalunya.

É a sede do Simpósio gráfico qp. e organiza o Simpósio em colaboração com o Grupo de Pesquisa em Estratégia e Criatividade em Publicidade e Relações Públicas da Universidade Ramon Llull; o Grupo de Pesquisa em Publicidade e Relações Públicas GRP da Universidade Autônoma de Barcelona; o Grupo de Pesquisa de Projetos de Design Gráfico da Universidade de Barcelona e conta com o apoio do Colégio Oficial de Design Gráfico da Catalunha e do Colégio de Publicitários e Relações Públicas da Catalunha.

El Symposium grafica qp és una iniciativa per a la dinamització de la investigació a través de les revistes científiques grafica i qüestions publicitàries.  La trobada internacional sobre Disseny gràfic i la Creativitat Publicitaria crida a Professors, Estudiants, Investigadors i Professionals  a participar en qualitat d'assistents o en qualitat de ponents (assistents amb presentació). Les inscripcions són mecenatges per les dues revistes.

El Symposium grafica qp es una iniciativa para la dinamización de la investigación a través de las revistas científicas grafica y  questiones publicitarias. El encuentro internacional sobre Diseño gráfico y la Creatividad Publicitaria llama a Profesores, Estudiantes i Profesionales a participar en calidad de asistentes o en calidad de ponentes )asistentes con presentación). Las inscripciones son mecenazgos para las dos revistas.

O Graphic Symposium qp é uma iniciativa de estímulo à pesquisa por meio jornals cientificos grafica e qüestions publicitàries. . O encontro internacional de Design Gráfico e Criatividade Publicitária convoca Professores, Estudantes e Profissionais para participarem como assistentes ou como palestrantes (assistentes com apresentação). As inscrições são patrocínios para ambas as revistas.://revistes.uab.cat/grafica.

https://revistes.uab.cat/grafica

https://www.questionespublicitarias.es/