INSCRIPCIONS /Inscripciones
PAGAMENT/Pago

El PAGAMENT es fa mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

El pago se realiza mediante TRANSFERENCIA BANCARIA 

IBAN: ES72 0081 5029 1500 0116 0919

BIC: BSABESBB

Titular/Titular/: Fundació Blanquerna

ENTITAT/Entidad: Banc de Sabadell

 

IMPORTANT/Importante:  En el concepte cal especificar / En el concepto se debe especificar 

X Symposium grafica qp + NOM i COGNOMS de la persona inscrita + Filiació  + Enviar comprobant del pagament a symposium.grafica@uab.cat 

X Symposium grafica qp + Nombre y Apellidos de la persona inscrita + Filiación  + Enviar comprobante del pago a symposium.grafica@uab.cat 

 

Si es desitja factura  faci constar el  nom i la identificació fiscal  (Nom i Cognoms i raó Social; DNI/NIE/CIF o Pasaport; Direcció Fiscal). Una vegada realitzada la inscripció i el pagament, caldrà enviar el comprovant de la transferència al mail symposium.grafica@uab.cat 

Si desea factura haga constar su nombre y la identificación fiscal (Nombre y Apellidos o Razón Social; DNI/NIE/CIF o Pasaporte; Dirección Fiscal). Una vez realizada la inscripción y el pago, debe enviar el comprobante de la transferencia al mail symposium.grafica@uab.cat 

 

Assistència / Asistencia 

130 € fins el 15 de juliol / 160 € a partir del 15 de juliol 

130 hasta el 15 de julio / 160 € a partir del 15 de julio

Assistència amb Ponència  / Asistencia con Ponencia

150 € fins el 15 de juliol / 180 € fin el 15 de juliol 

150 hasta el 15 de julio / 180 € a partir del 15 de julio

Estudiants amb Ponència oral  /  Estudiantes con Ponencia oral

50 € fins el 15 de juliol / 80 € a partir del 15 de juliol € 

50 fins el 15 de julio / 80 € a partir del 15 de julio

Estudiant participació d'iniciació  / Estudiante participación de iniciación

gratuït / gratuito

(També en el cas de presentar un pòster o un clip/También en el caso de presentar un póster o un clip)

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.