PROPOSTES/Propuestas
Per a la Presentació de Propostes cal seguir les indicacions d'Inscripcions. IMPORTANT: les propostes només seràn acceptades definitivament si com a mínim, un persona de l'autoria està inscrita al Symposium de manera efectiva. 
Para la presentación de propuestas es necesario seguir las indicaciones de Inscripciones. IMPORTANTE: Las propuestas solo serán aceptadas definitivamente si al menos una persona de la autoría está inscrita al Symposium de manera efectiva. 
 

TEMÀTICA GENERAL / Temática General

X SYMPOSIUM grafica_QP / X Symposium grafica_QP

Qui, què, com i per a què investigar en disseny gràfic, publicitat i creativitat!!! Quien, qué, cómo y para qué investigar en diseño gráfico, publicidad y creatividad!!!

 

A més a més, els 2 TEMES als quals es poden presentar comunicacions estan vinculats amb el DISSENY GRÀFIC i la CREATIVITAT PUBLICITÀRIA

1. DISSENY GRÀFIC, àmbits del disseny, pedagogia i exercici, la seva influència en els públics, i qualsevol dels aspectes que pugui incidir en la seva activitat.

2. CREATIVITAT PUBLICITÀRIA, qualsevol dels temes d'interès de la revista científica "questiones publicitarias” i, molt especialment, en creativitat publicitària.

DE MANERA PRÈVIA A LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ, S'HA DE ENVIAR UN RESUM DE LA PROPOSTA per a la seva acceptació preliminar (veure indicacions per a la presentació de propostes).

AQUELLES COMUNICACIONS que vulguin optar a ser publicades a la revista grafica o a la revista questions publicitarias han d'enviar EL TEXT COMPLET DEL SEU ARTICLE  quan abans millor i no més tard de l'1 de JUNY per poder seguir el procés de revisió doble cec de la revista que li serà indicat per l'organització. Més tard de l'1 de juny no s'assegura que les ponències al symposium puguin ser publicades també a la revista corresponent.

 

Ademas, los 2 TEMAS a los que se pueden presentar comunicaciones estan vinculados con el DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA  

1. DISEÑO GRÁFICO, ámbitos del diseño, pedagogía y ejercicio, su influencia en los públicos, y cualquiera de los aspectos que pueda incidir en su actividad.  

2. CREATIVIDAD PUBLICITARIA, cualquiera de los temas de interés de la revista científica “questiones publicitaries” y, muy especialmente en creatividad publicitaria. 

PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, SE DEBE ENVIAR UN RESUMEN DE LA PROPUESTA para su aceptación preliminar (ver indicaciones para la presentación de propuestas).  

LAS COMUNICACIONES que quieran optar a ser publicadas en la revista grafica o en la revista questiones publicitarias deben enviar EL TEXTO COMPLETO DE SU ARTÍCULO cuando antes mejor y no más tarde del 1 de JUNIO para poder seguir el proceso de revisión doble ciego de la revista elegida. Más tarde del 1 de junio no se asegura que las ponencias en el symposium puedan ser publicadas también en la revista correspondiente.

fechas clave symposium grafica

Dates clau/
Fechas clave/
 

Les revistes científiques grafica i Questiones Publicitarias; i l'Observatori Europeu de la Comunicació donen suport al "Symposium grafica qp". 

Las revistas científicas grafica y Questiones Publicitarias; y el Observatorio Europeo de la Comunicación respaldan el "Symposium grafica qp".

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.