COMITÈS/Comités

Els Comitès del Symposium es nudreixen dels Comitès de les revistes grafica i questiones públicitàries. Los comités del Symposium se nutren de los Comités de las revistas grafica y questiones publicitarias.

Comitè Científic
Comité Científico
Comitê Científico

Josep Rom (RLL); Jesús del Hoyo (UB); Patrícia Lázaro (UAB); Maria Cristina Ventura (ISEC Lisbon); José Manuel Martínez (EPSS · TGRAF ISEC Lisbon); Rafael Pozo (TGRAF ISEC Lisbon); Anna Isabel Entenza (UAB); Daniel Tena (eUniv); Jordi Sauret (eUniv), Sara Magallón (ESRP.UB); Antoni Noguero (eUniv); Elena Bartomeu (UOC); Francesc Morera (La Massana. UAB); Andreu Van Hooft (Radboubuniversity); 

Comitè Organitzador 
Comité Organizador
Comitê Organizador

Josep Rom (RLL); Jesús del Hoyo (UB); Francesc Morera (La Massana. UAB); Isabel Entenza (UAB); Beatríz Hontanilla (TGRAF ISEC Lisbon); Daniel Tena (eUniv); Jordi Sauret (eUniv); Sara Magallón (ESRP.UB); Antoni Noguero (eUniv); Rosa María Ferrer Ceresola (ESRP.UB); Aline Martins (ESRP.UB)

 

Comité de Seguiment
Comité de Seguimiento
Comitê de Monitoramento

Josep Rom (RLL); Jesús del Hoyo (UB); Patrícia Lázaro (UAB); Alfons González (UAB); José Manuel Martínez (EPSS · TGRAF ISEC Lisbon); Rafael Pozo (TGRAF ISEC Lisbon); Anna Isabel Entenza (UAB); Daniel Tena (eUniv); Jordi Sauret (eUniv); Antoni Noguero (eUniv); Bea Hontanilla (ISEC Lisbon).

Comitè de Correctors
Comité de Correctores
Comitê de Revisores

Els revisors són acadèmics que consten com a revisors en les dues revistes científiques que donen suport al Symposium grafica.                                       Los revisores son acadèmicos que constan como revisores en las dos revistas científicas que dan soporte al Symposium grafica.

ORGANITZEM/Organizamos

Per Acadèmics Investigadors, Estudiants i Professionals del Disseny Gràfic i la Creativitat Publicitària.
Para Acadèmicos, Investigadores, Estudiantes y Profesionales del Diseño Gràfico y la Creatividad Publicitaria.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.