COMITÈS/Comités

Els Comitès del Symposium es nudreixen dels Comitès de les revistes grafica i questiones públicitàries. Los comités del Symposium se nutren de los Comités de las revistas grafica y questiones publicitarias.

Comitè Científic
Comité Científico

Josep Rom (RLL); Jesús del Hoyo (UB); Patrícia Lázaro (UAB); Josep Manel Martínez (ISEC Lisbon); Rafael Pozo (ISEC Lisbon); Anna Isabel Entenza (UAB); Daniel Tena (eUniv); Jordi Sauret (eUniv), Sara Magallón (ESRP.UB); Antoni Noguero (eUniv); Elena Bartomeu (Eina.UAB); Francesc Morera (La Massana. UAB); Andreu Van Hooft (Radboud university); Jordi Pericot (UPF)

Comitè Organitzador 
Comité Organizador

Josep Rom (RLL); Jesús del Hoyo (UB); Anna Isabel Entenza (UAB); Beatríz Hontanilla ((ISEC Lisbon); Daniel Tena (eUniv); Jordi Sauret (eUniv); Sara Magallón (ESRP.UB); Antoni Noguero (eUniv); Rosa María Ferrer Ceresola (ESRP.UB); Aline Martins (ESRP.UB)

 

Comité de Seguiment
Comité de seguimiento

Josep Rom (RLL); Jesús del Hoyo (UB); Patrícia Lázaro (UAB); Alfons González (UAB); Josep Manel Martínez (Up); Rafael Pozo (ISEC Lisbon); Anna Isabel Entenza (UAB); Daniel Tena (eUniv); Jordi Sauret (eUniv); Antoni Noguero (eUniv); Bea Honanilla (ISEC Lisbon).

Comitè de Correctors
Comité de Correctores

Els revisors són acadèmics que consten com a revisors en les dues revistes científiques que donen suport al Symposium grafica.                                       Los revisores son acadèmicos que constan como revisores en las dos revistas científicas que dan soporte al Symposium grafica.

ORGANITZEM/Organizamos

Per Acadèmics Investigadors, estudiants i Professionals del Disseny Gràfic i la Creativitat Publicitària.
Para Acadèmicos, Investigadores, Estudiantes y Profesionales del Diseño Gràfico y la Creatividad Publicitaria.