.

Programa IX Symposium grafica qp

El programa pot tenir alguns canvis / El programa puede tener algunos cambios / o programa pode ter algumas alterações Estem treballant en ell / ESTAMOS TRABAJANDO EN ÉL / Estamos trabalhando nisso

Horari/Horario/Cronograma

Les revistes científiques grafica i Questiones Publicitarias; i l'Observatori Europeu de la Comunicació donen suport al "Symposium grafica qp". 

Las revistas científicas grafica y Questiones Publicitarias; y el Observatorio Europeo de la Comunicación respaldan el "Symposium grafica qp".

As revistas científicas grafica y Questiones Publicitarias; e o Observatorio Europeo de la Comunicación apoiam o "Symposium grafica qp".